Hak Milik adalah hak turun yemurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai pungsi social ( pasal 20 ayat 1 undang- undang Pokok agrarian)

Karakteristik hak milik

Ciri-ciri hak milik menurut Prof. sri soedewi M. Sofwan adalah :

1)      Hak I nduk terhadap hak- hak kebenaran yang lainnya . sedangkan haak- hak yang lainnya berkedudukan sebagai anak dari hak milik.

2)      Hak yang selengkap – lengkapnya ditinjau dari kuantitasnya.

3)      Hak yang sifatnya tetap. Tidak hilang karena hak- hak yang lainnya.

4)      Hak yang mengandung inti dari semua hak yang lainya sedangkan hak- hak yang lainnya hanya sebagai onderdeel saja dari hak milik.

Menyangkut hak milik

1)      Jangka waktu tidak dibatasi.

2)      Objek hak adalah tanah pertanian dan bukan pertanian ( peruntukan ).

3)      Subjek hak adalah perorangan warga Negara Indonesia , badan hukum yanmg ditunjuk antara lain, bank- bank pemerinmtah dan badan keagamaan yang menggunakan tanahnya untuk tempat peribadatan , seperti masjid dan gereja.

4)      Dapat beralih dan dialihkan serta dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang.

Memperoleh hak milik atas tanah Negara

Hak milik atas tanah Negara  dapat diperoleh dengan:

1)      Keputusan pemberian hak oleh instansi BPN

2)      Mendaftarkan tanah hak milik adat / tanah girik kekantor BPN untuk dikonversi menjadi hak milik.

Ingin Copy Paste?
Gunakan kode diatas untuk copy paste aman dan legal di blog anda. Lihat caranya

 • yanus guit

  ijinkan saya untuk kopy paste materi anda


 • estiifa

  ijin kopas yah


 • aminata

  artikel ini sangat berguna bagi saya


 • aisya

  izin copas untuk tugas u,u


 • pages

  makasiiiiiiiiiiiiiiiii atas penjelasan nya tentang hak milik.ijikn tuk kopy paste xxxxx


 • AHMAD

  izinkan sayang mengcopas materi ni untuk tugas saya


 • gender masutolo

  bagus sekali